کفپوش گرانولی چیست؟

کفپوش گرانولی از انواع مختلف کفپوش ها می باشد که یشتر در باشگاه های بدنسازی و زمین بازی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد .علت استفاده از این کفپوش ها در سالن بذنسازی و پارک ها خاصیت ضربه گیری آنهاست. این ویژگی از آسیب های احتمالی ورزشکاران هنگام انجام تمرینات ورزشی و کودکان هنگام بازی جلوگیری میکند.

کفپوش گرانولی

 

 

فهرست